VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN

  • Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.
  • Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.
  • Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het haar/hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Een Globaal Medisch Dossier brengt al uw belangrijke medische gegevens samen in één dossier. Hierdoor kan uw huisarts u beter opvolgen, uw onderzoeksresultaten gemakkelijker opvragen en onnodige onderzoeken vermijden.
Een Globaal Medisch Dossier is gratis. U betaalt hierdoor tot 30% minder remgeld voor een raadpleging.

Uw GMD wordt automatisch en elektronisch verlengd. U hoeft hiervoor niets te doen.
Wij dienen hiervoor wel minimum éénmaal per jaar uw eID in te lezen, maar ook bij wijziging van adres of ziekenfonds en vernieuwing van eID-kaart dient dit opnieuw te gebeuren.

Bij het inlezen van uw eID geeft u toestemming dat uw medische gegevens uitgewisseld en geraadpleegd kunnen worden via e-Health door uw behandelde huisarts/specialist en apotheker. Voor meer info: www.ehealth.fgov.be

Gelieve dus steeds uw Identiteitskaart mee te brengen aub.