AFSPRAKEN

Wij werken steeds op afspraak. Indien u met meerdere personen op consultatie komt, dient u voor elke patiënt afzonderlijk een afspraak te maken. U kan telefonisch of online een afspraak maken.

Indien u ziek bent en de artsenagenda staat vol: Bel dan, wij proberen u zo goed mogelijk verder te helpen.


Indien u niet op u afspraak kan komen, gelieve dan u afspraak online te annuleren of telefonisch te verwittigen


Gelieve steeds uw eID mee te brengen.


Uurrooster raadplegingen


Dr Jos Geukens

Maandag08u00 - 12u00
19u00 - 21u00Dinsdag08u00 - 12u00
Woensdag08u00 - 12u00
19u00 - 21u00


Donderdag08u00 - 12u00
Vrijdag08u00 - 12u00
19u00 - 21u00
Button

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken zijn bedoeld voor uitgesproken minder mobiele patiënten en dienen telefonisch aangevraagd te worden, voor een bezoek de dag zelf vóór 11u00. In de mate van het mogelijke houden we rekening met uw artsenkeuze. Bij dringende oproepen komt de arts die het snelst beschikbaar is.

We zijn genoodzaakt om het aantal huisbezoeken te beperken. Met het groeiend patiëntenaantal zijn we niet meer in de mogelijkheid om steeds tot bij de patiënt thuis te gaan. In onze praktijk beschikken we over uw medisch dossier, en zijn we het best uitgerust om u te onderzoeken. Dit komt de kwaliteit van onze geleverde zorg ten goede. 


Voor dringende medische hulp bel 112